Ljekarna

Ljekarna Pablo H

Sports Hall

Sportska dvorana

Dom jedriličara

Dom jedriličara

Stambena građevina

Stambena građevina R

DSM_final__1 - Photo edit

Centar za socijalnu skrb

stambeno-poslovna-gradevina

Stambeno-poslovna građevina K

JGL

JGL uredi Zagreb

Tri stambene građevine

Tri stambene građevine

Dječji vrtić

Dječji vrtić

RIO

Stambeno-poslovna građevina RIO

Pharma Valley

JGL Pharma Valley

Family House

Obiteljska kuća G