Zwei Wohngebäude

Dvije stambene građevine

Poslovni objekt MEP

Dom za siromahe

Dom za siromahe

Ljekarna

Ljekarna Pablo H

Dom jedriličara

Dom jedriličara

single-family home

Obiteljska kuća DK

Tri stambene građevine

Tri stambene građevine

Pub-brewery Kaltenberg

Pivnica-pivovara Kaltenberg

Obiteljska kuća M

Obiteljska kuća M

obiteljska kuća

Obiteljska kuća MK

Pharma Valley

JGL Pharma Valley

Obiteljska kuća V

Obiteljska kuća V