DSM_final__1 - Photo edit

Centar za socijalnu skrb

single-family home

Obiteljska kuća DK

Pharma Valley

JGL Pharma Valley

stambeno-poslovna-gradevina

Stambeno-poslovna građevina K

Tri stambene građevine

Tri stambene građevine

Family House

Obiteljska kuća G

RIO

Stambeno-poslovna građevina RIO

JGL

JGL uredi Zagreb

Ljekarna

Ljekarna Pablo H

Sports Hall

Sportska dvorana

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dom jedriličara

Dom jedriličara