Centar za socijalnu skrb

Lokacija

Makarska

Godina

2019

Status

natječaj

Investitor

Grad Makraska

Izgrađena površina

1240 m²