Centar za socijalnu skrb

Svrha izrade idejnog arhitektonskog rješenja građevine Kuća Sunca Makarska na predmetnoj lokaciji je iznalaženje optimalnog arhitektonskog i krajobraznog koncepta, koji će biti prihvatljiv za okoliš, lokalnu zajednicu i buduće korisnike – djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom kao i djelatnike organizirane oko različitih socijalnih djelatnosti. Ovim rješenjem se predlaže nova hibridna metoda kojom se tipologija izgradnje varira od prizemlja prema katu – u prizemlju se optimizira oblik građevine kako bi maksimalno udovoljio topografiji i programu izgradnje i tako stvorila neutralna baza/postament za izgradnju stambenih sadržaja kata. Ovi sadržaji se smještaju u sklop koji mjerilom i oblikovnim elementima daje jasan stav o uvažavanju vrijednosti tradicionalne gradnje – manje mjerilo, intimni ambijenti, jednostavni oblici.

Lokacija

Makarska

Godina

2019

Status

natječaj

Investitor

Grad Makraska

Izgrađena površina

1240 m²