Dječji vrtić


Zahtjevi: Natječajni rad za dječji vrtić u Poreču sa standardnim programom. Nakon obilaska lokacije u zelenom slobodnom području smo donijeli odluku da je odnos prema prirodnom okruženju ključan za uspješno integriranje zgrade u zatečeni kontekst. Ovojnica zgrade je oblikovana s dva osnovna materijala: drvo za dizajn dominantnog oblikovnog elementa – nježnih palisada koje služe zaštiti od sunca i naglašavaju uvijajuću ovojnicu zgrade i patinirani bakar za krov su trebali stvoriti mekanu strukturu jasne geometrije istovremeno pružajući djeci ugodno okruženje za istraživanje i igru.

Lokacija

Poreč

Godina

2008

Status

natječaj

Izgrađena površina

1760 m²