Dječji vrtić

Lokacija

Poreč

Godina

2008

Status

natječaj

Izgrađena površina

1760 m²