Dom jedriličara

Lokacija

Kraljevica

Godina

2007

Status

natječaj

Izgrađena površina

750 m²