Dom jedriličara


Zahtjevi: Natječajni rad za jedriličarski klub u Kraljevici pokraj Rijeke. Ovo je lokacija koja nas je potpuno fascinirala – na obali unutar zaljeva Kraljevica u neposrednoj blizini povijesnih građevina i brodogradilišta, s pogledom na začudne vizure riječkog zaljeva s industrijskim postrojenjima. Program smo smjestili u tri jednostavna povezana bloka koja se otvaraju prema zaljevu i komuniciraju sa “starijom braćom” – hangarima i rezervoarima.

Lokacija

Kraljevica

Godina

2007

Status

natječaj

Izgrađena površina

750 m²