Dom za siromahe

Lokacija

Rijeka

Godina

2007

Status

izgrađeno

Investitor

Samostan sestara milosrdnica

Izgrađena površina

190 m²

Tags

dom