Pivnica-pivovara Kaltenberg

Lokacija

Kukuljanovo

Godina

2018

Status

izgrađeno

Investitor

KALTENBERG ADRIA d.o.o.