Stambeno-poslovna građevina RIO

Stambeno-poslovna građevina na mjestu bivše industrije odjeće RIO. Koncept uključuje dvije podzemne etaže garaža, poslovne prostore u prizemlju i stanove raspoređene u tri stambena tornja. Ovaj projekt je rezultat istraživanja mogućnosti nove interpretacije motiva riječkog stambenog nebodera, dominantnog prostornog elementa na područjima ubrzanog širenja grada u posljeratnom periodu.

Projekt smo izradili u suradnji s arhitektonskim uredom Rubing.

Lokacija

Rijeka

Godina

2017-2019

Status

u gradnji

Investitor

Rio projekti d.o.o.

Izgrađena površina

50.000 m²

Tags
građevina, poslovna, stambeno