Stambeno-poslovna građevina K

Interpolacija u centru stare jezgre Matulja. Građevina sadržava tri različite namjene – dva poslovna prostora i stan na najvišoj etaži. Elementarni prepoznatljivi tradicionalni motiv kuće s dvostrešnim krovom smo oblikovali tako da se oplošje fasada+krov+fasada prepoznaje kao jedinstvena presavijena ploha koja definira unutrašnje prostore.

Lokacija

Matulji

Godina

2009

Status

izgrađeno

Izgrađena površina

400 m²